Opening Hours

8:30 am to 5:30 pm

ame@ame.co.th

662 679 8918-19

1168/29 Lumpini Tower 16th Floor

Rama IV Rd., Bangkok

Renova

Image

Renova

Description & Typical Technical specifications

เครื่องเรโนวาคือเทคโนโลยีล่าสุดในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อันเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอขณะมีเพศสัมพันธ์ โดย Shockwave Therapy คือ การใช้คลื่นเสียงที่มีความเข้มต่ำแบบแรงกระแทกเชิงเส้น (Low-Intensity Shockwave Therapy : LSWT) ไปกระตุ้นบนอวัยวะเพศของผู้ป่วย เป็นผลทำให้เกิดการขยายและสร้างหลอดเลือดใหม่เพิ่มขึ้นในอวัยวะเพศจากหลอดเลือดเดิม เมื่อหลอดเลือดในอวัยวะเพศทางานได้ดีขึ้น การตื่นตัวและการขยายของอวัยวะเพศจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เครื่องเรโนวาถูกออกแบบมาใช้ในการรักษาแบบ hands-free ซึ่งอำนวยความสะดวกของทั้งผู้ใช้งานและผู้ที่ได้รับการรักษา

คุณลักษณะเฉพาะ

ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดเครื่องขณะปฎิบัติงาน (กว้างxยาวxสูง) 872x504x872 มิลลิเมตร
ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) 470x504x872 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 92 กิโลกรัม
ระบบไฟฟ้า
Electrical Safety Standards IEC/EN 60601-1, Class I, Type BF
กำลังไฟฟ้า 100/120/200/230 VAC +- 10%
Input Current Rated 5A@(200-230) VAC, 10A@(100-120) VAC
Number of phases 1
คลื่นความถี่ 50/60 Hz
Electrical Safety IEC/EN 60601-1:2005, 3rd edition

 

พารามิเตอร์หลัก
พารามิเตอร์หลัก Electromagnetic SW Generator (EMSWG)
ระบบหัวยิง Linear SW Transducer (LSWT)
จำนวนการยิง Internal: Continuous, up to 300 PPM
ระบบควบคุมการทำงาน PC Touch Screen Panel 12.1", Windows 7
ระบบน้ำ Closed water system with cooling system
ลักษณะหัวยิง Water fill membrane
การจัดเก็บหัวยิง Locked articulated arm
ความถี่ 0.09mJ/mm2

 

© 2018 AME | Designed by Megaweb.co.th